Biuro Karier ArtCube.edu.pl

Biuro Karier ArtCUBE.edu.pl, które rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2013 roku, zajmuje się zrzeszaniem i promocją studentów i absolwentów Szkoły Praktycznych Umiejętności ArtCUBE.edu.pl oraz nawiązywaniem współpracy pomiędzy Szkołą a przedsiębiorcami.

Cele działania naszego Biura:

 • ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami, absolwentami i współpracownikami  ArtCUBE.edu.pl
 • ułatwianie samodoskonalenia zawodowego projektantów związanych z  ArtCUBE.edu.pl
 • organizowanie spotkań i seminariów dla uczniów i absolwentów z potencjalnymi partnerami zawodowymi i pracodawcami
 • organizowania prezentacji firm związanych z szeroko rozumianą tematyką projektowania i aranżacji przestrzeni oraz projektowania użytkowego
 • organizowania praktyk zawodowych dla absolwentów szkoły
 • pomoc absolwentom szkoły w szukaniu zatrudnienia oraz zleceń projektowych
 • promocja absolwentów ArtCUBE.edu.pl poprzez upowszechnianie ich osiągnięć, wspomaganie kariery zawodowej oraz organizowanie wystaw (wernisaży) i internetowych galerii.

Misja Naszego Biura:

Promowanie twórczości i osiągnięć zawodowych absolwentów i współpracowników ArtCUBE.edu.pl w celu wsparcia ich sukcesów zawodowych i artystycznych na rynku rodzimym i międzynarodowym oraz ułatwienie absolwentom szkoły wejścia na rynek pracy i efektywnego na nim działania.

Główne obszary działania:

 • spotkania absolwentów i uczniów z potencjalnymi pracodawcami
 • spotkania uczniów i absolwentów z partnerami zawodowymi z branży projektowej, wykonawczej, wykończeniowej
 • organizacja wystaw prac studenckich i absolwenckich
 • organizacja galerii internetowej
 • tworzenie baz danych firm współpracujących z ArtCUBE.edu.pl na poziome: konsultacji zawodowych, szkolenia praktykantów, oferowania miejsc pracy, promocji własnych wyrobów i usług

Strategia:

Biuro Karier ArtCUBE.edu.pl dąży do ułatwienia sukcesu zawodowego i artystycznego absolwentów szkoły poprzez dostarczenie im jak najszerszej wiedzy z dziedzin związanych z rynkiem pracy i rynkiem usług projektowych i wykonawczych. Biuro wspomaga kształcenie uczniów ArtCUBE.edu.pl na kolejnych, następujących po sobie etapach edukacji i kariery zawodowej poprzez:
1. Organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami biznesowymi.
Przedstawienie dostępnych na rynku materiałów, metod wykonawstwa, akcesoriów z szeroko pojętej dziedziny projektowania
Przedstawienie oczekiwań pracodawców i zleceniodawców wobec swych przyszłych pracowników oraz partnerów zawodowych
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu praktyk zawodowych dla uczniów ArtCUBE.edu.pl   
3. Organizowanie wystaw (wernisaży) i galerii internetowych
Organizowanie wystaw prac konkursowych, prac końcoworocznych, wystaw (wernisaży) tematycznych związanych z działalnością artystyczną i zawodową uczniów i absolwentów
Promocja możliwości twórczych uczniów i absolwentów poprzez udostępnienie działu 'Galeria' na stronie  ArtCUBE.edu.pl
4. Pomoc w poszukiwaniu stałego zatrudnienia oraz zleceń projektowych oferowana absolwentom ArtCUBE.edu.pl